2010

2010

dingle

CyklaPosted by Niklas 2010-07-31 00:37
nästan tolv timmars cykling. det var kul. regn i kanske sex av de timmarna. backar som bara den, nice. mer imorgon om dagens etapp.